Finanční dar na kanalizační přípojkyZastupitelstvo obce na svém zasedání dne 14.10.2015 Usnesením č.4 schválilo, že o příspěvek na kanalizační přípojku mohou žádat:

vlastník nemovitosti nebo uživatel nemovitosti, který je k 14.10.2015 přihlášen v obci k trvalému pobytu,  který přípojku zrealizuje a který předloží Smlouvu a Rozhodnutí o připojení kanalizační přípojky na kanalizační řad DSO Jaroměřsko

Vyplněné žádosti odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

doc žádost přípojka.doc