120 let SDH - Velká Jesenice 

V roce 2003 jsme oslavily 120.výročí založení místního hasičského sboru. Musíme proto poděkovat za úsilí a elán našim předkům, kteří stáli u zrodu hasičského sboru v roce 1883.
 
Z historie:
poté, kdy 4. dubna 1883 shořelo stavení čp.82 a 83 v naší obci,sešli se někteří členové obecního zastupitelstva se starostou Jiřím Cihlářem a ředitelem školy Františkem Bouzem v obecní hospodě čp. 4,aby promluvili ke zdejším občanům o tom,jak "důležitým jest pro obec zdejší založiti hasičský sbor", napsal kronikář v I.díle hasičské kroniky a dále pokračoval: "Občané měli dost pochopení pro věc hasičskou a pracovali pro založení sboru.Byla napsána žádost,od všech přítomných v tehdejší schůzi podepsána a zaslána Pojišťovacímu spolku proti ohni v Jesenici.Spolek pojišťovací svolal valnou hromadu dne 20. dubna 1883,která se ustavila na podpoře v částce 600 zlatých ve prospěch hasičů.Obec Jesenická se uvolila dáti 700 zlatých na zakoupení stroje. Stříkačka s výzbrojí byla do Jesenice dodána 6.srpna 1883 a tím začala činnost nově založeného sboru,jehož prvním velitelem byl František Jelen a podvelitelem Jan Dvořák."
 
Data vybraná z kroniky:
 
do listopadu 1890 stroj umístěn v kotelně obecního hostince čp.4 5.listopadu
5.listopadu 1890 převoz stříkačky do nově postavené zbrojnice 1901
v roce 1901 sbor měl 41 členů a byla sestavena četa lezců,stříkačů a bouračů, v tomto roce zřízen také 10-ti členný ženský sbor
v roce 1930 obec Velkojesenická koupila sboru novou motorovou dvoukolovou přívěsovou stříkačku za 37.000Kč
v roce 1936 podle nových stanov byl poprvé zvolen také starosta sboru,do té doby byl starostou sboru starosta obce
v roce 1939 zakoupen starší osobní automobil,také bylo zavedeno psaní sborové kroniky
v roce 1953 dostala hasičská jednota nový název " Československý svaz požární ochrany"
v roce 1964 přiděleno sboru nové auto ŠKODA ( VOSAK), které zde bylo do r. 1967
v roce 1967 bylo sboru přiděleno auto TATRA-valník a ten předělán na požární vozidlo, které bylo v používání do r.1979
v roce 1977 sboru přidělen stroj PS 12R
v roce 1979 sboru byl přidělen starší požární vůz T 805 skříňový, vyřazeno auto TATRA a přidělena TATRA 805 speciál
v roce1980 odebrány sborům Volovka a Velká Jesenice stroje PS 8
v roce 1983 pořádání oslav 100.výročí založení požárního sboru v naší obci
v roce 1986 začala přístavba požární zbrojnice,která trvala se všemi úpravami až do r.1990, bylo odpracováno celkem 5816 brigádnických hodin a to vše pouze za občerstvení
v roce 1987 sbor získal nákladní auto SAVIEN
v roce 1988 velký vichr zničil střechu řadových domů u hřiště (hasiči pomáhali při odstraňování škod) 
v roce 1993 dne 26.června se konaly oslavy k 110-ti letům založení sboru
Souhrnný přehled o požárech v naší obci:
 
1839 čp.63 Václav Špatenka
1840 čp.63 Železovi ve Veselici
1843 čp.87 Hofmanovi " Bohenský"
1843 čp.6 Matěj Hofman-stodola
1844 čp.4 hospoda
1847 čp.7 Josef Němeček
1857 čp.9 Jan Jelen
1878
na Hradě ve Veselici
1883 čp.82 u Ruferů
1883 čp.83 u Vlášků, taktéž čp.9, čp.10 a čp.33
1886 čp.19 Uhlíř-stavení
1887 čp.93 Jan Slánský - od něj postupně další stavení
 
čp.99 Matěj Jakl
 
čp.109 Václav Doubic
 
čp.116 Václav Pavlát
 
čp.113 Václav Spůra
1887 čp.131 tzv.cihelna(nyní Vondrovi),také čp.137
1888 čp.132 Mikuláš Dvořák
1889 čp.13 Pavlovi-poschoďové stavení a pak od toho
  čp.94 Čížovi
  čp.85 Jan Valtera
  čp.107 Kňourkovo
  čp.34 Cvykýřovo
1889 čp.14 statek u Horáků
1891 čp.5 Václav Zelený od blesku
1893 čp.33 Josef Cejnar
  čp.9 Jan Jelen-stodola
  čp.10 Němeček-stodola
1896 čp.17 Jan Šafář-kovář
1901 čp.103 J.Šolc-hostinec
1903 ve Veselici 9stavení dne 3.května
1906 čp.56 Jan Černý(truhlář)-stavení
1908 čp.65 Matěj Slánský
1910 čp.26 Václav Cohorna-obytné stavení
1920 čp.50 u Houserů od blesku
1927 Adolf Balcar-stavení
1930 čp.60 Václav Haž
1932 čp.133 Votava
1935 čp.69 v dílně Karla Ježka
1936 čp.29 Josef Hladík -stodola
1946 čp.122 Václav Jánský
1946 čp.12 Jaroslav Šichan
1948 čp.89 Václav Jakl
1951 stoh JZD
1954 čp.11 vepřín JZD
1955 čp.115 Josef Dvořák
1956 Marie Černá ve Volovce
1956 čp.37 Josef Šitina
1958 na zastávce ČSD hořel vagón bavlny
1976 u Jaklů ve Volovce
1976 vepřín na Novém Dvoře
1979 výjezd 7 členného družstva k požáru masokombinátu Č.Skalice
1986 požár stohu slámy na VKK Městec
1989 25.srpna požár u Šichanů - stodola
1992 požár u p. Pohla a p. Lukáškové
1998 požár skládky slámy v areálu ZD Velká Jesenice ( k tomuto požáru se naši hasiči museli vrátit z povodní v Dobrušce)
2003 požáry staré trávy ve Volovce a Velké Jesenici
Aktivita sboru:
Náš sbor má k tomuto roku evidováno 75 členů a 16 dětí. Ti nejmladší se s velkým nadšením účastní nejrůznějších akcí .
Mimo nejdůležitější činnost, pro kterou byl náš sbor před 120 lety založen, patří likvidace požárů a pomoc při likvidaci následků postiženým oblastem po povodních.Náš sbor pomáhal např:
 
  • v roce 1998 při povodních v Dobrušce
  • v roce 2000 při odstraňování následků po povodni v Jaroměři
  • v roce 2002 pomoc postiženým oblastem povodněmi ve Zbraslavi a Lahovičkách
  • 3.ledna 2003 ve VelkéJesenici při odčerpávání vody ze sklepů na hořejším konci u Cohornů
 
V roce 2001 na Valné hromadě sboru jsme vyjádřili poděkování s předáním upomínkových předmětů za 50 let aktivní práce pro náš sbor 6-ti členům:
Františku Krieglerovi,Václavu Marešovi,Václavu Cohornovi,Janu Jirsákovi,Václavu Ulrychovi a Josefu Hofmanovi ,Václavu Prázovi.
I když nikdy nezapomeneme na hlavní úkol nám svěřený, naše činnost se odvíjí i na poli kulturním a sportovním.Nenašel by se snad ani jeden rok,kdy by se naše družstva nezúčastnila mnoha soutěží v hasičském sportu v našem okolí . Je to jedna z nejlepších průprav pro zásahová družstva. 
Také u nás pořádáme každoročně soutěž v hasičském sportu.
V r. 1991 jsme odstartovali i soutěž, která nebyla až tak rozšířená a to SOUTĚŽ VETERÁNU o putovní pohár starosty obce.
V letošním roce pokračuje soutěž "Náchodská hasičská liga",kam bylo přihlášeno i naše nadějné družstvo. Byli jsme pověřeni také pořádáním jedné ze soutěží , která se do této ligy započítává.
Po dlouhá léta byly nejznámější kulturní činnosti , posvícenské zábavy a plesy. 
V době nedávno minulé,kdy ve Velké Jesenici nebylo žádné kulturní zařízení,jsme pořádali klubová posezení s občerstvením v naší klubovně,na kterou jsme hrdi . Klubovna slouží i pro další kulturní činnost,jako jsou pravidelné schůze,přednášky,předváděcí akce,školení atd. Pro letní akce je k dispozici i areál pod zbrojnicí s možností opékání. 
Toto je jen krátký výčet činnosti hasičů ve Velké Jesenici čerpaný z kronik našeho sboru. Chtěli bychom poděkovat všem členům ale i nečlenům,kteří se podílejí aktivně na činnosti našeho sboru v jakékoli oblasti.