POV KHK 2011Náš svazek získal v roce 2011 neinvestiční dotaci Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova.

Tyto finance přispěly na opravu hasičské zbrojnice v Nahořanech a opravu oplocení školní zahrady v Jasenné.