Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Metuje za rok 2016