Zpravodaj Svazek obcí MetujePředpokládané termíny vydání Zpravodaje Svazku obcí Metuje

v roce 2019
 
zpravodaj datum vydání redakční úzávěrka
 I/2019 29. březen 15. březen
 II/2019 28. červen 14. červen
 II/2019 27. září 13. září
 VI/2019 20. prosinec 6. prosinec
 
 
CENÍK INZERCE V ZPRAVODAJI
 
strana zpravodaje formát A5, černobíle:
celá tisková strana 4 200 Kč
½ tiskové strany 1 900 Kč
¼ tiskové strany 850 Kč
⅛ tiskové strany 390 Kč
 
příplatky:
+ 30% za umístění na obálku Zpravodaje
+ 20% za vyžádané umístění
 
slevy:
- 25% při druhém otištění
- 40% při třetím otištění
při celoroční inzerci budou sjednány individuální obchodní podmínky
 
příjem inzerce:
Zdeňka Hovorková
T: 420 606 636 640
E: hovorkova@masmum.cz