Zpravodaj Svazek obcí MetujePředpokládané termíny vydání Zpravodaje Svazku obcí Metuje

v roce 2007
 
zpravodaj datum vydání redakční úzávěrka
 I/2007 30. březen 16. březen
 II/2007 29. březen 15. červen
 II/2007 28. září 14. září
 VI/2007 14. prosinec 30. listopad
 
 
CENÍK INZERCE V ZPRAVODAJI
 
strana zpravodaje formát A5, černobíle:
celá tisková strana 4 200 Kč
½ tiskové strany 1 900 Kč
¼ tiskové strany 850 Kč
⅛ tiskové strany 390 Kč
 
příplatky:
+ 30% za umístění na obálku Zpravodaje
+ 20% za vyžádané umístění
 
slevy:
- 25% při druhém otištění
- 40% při třetím otištění
při celoroční inzerci budou sjednány individuální obchodní podmínky
 
příjem inzerce:
Jiří Kmoníček
T: 420 607 966 379
E: webmaster@obcemetuje.cz