Zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění - spolufinancováno z dotací 

 

Obec Velká Jesenice realizovala v roce 2014 projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění“. Akceptační číslo projektu 13162002. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy a instalace ekologického způsobu vytápění nízko emisním zdrojem. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a instalovány automatické kotle na uhlí. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,37 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,48 mil. Kč, ze státního rozpočtu částka ve výši 87 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 282 GJ za rok a úspoře emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 296 kg za rok v dané lokalitě.