Zpravodaj Svazek obcí Metuje 
 
CENÍK INZERCE V ZPRAVODAJI
 
strana zpravodaje formát A5, černobíle:
celá tisková strana 4 200 Kč
½ tiskové strany 1 900 Kč
¼ tiskové strany 850 Kč
⅛ tiskové strany 390 Kč
 
příplatky:
+ 30% za umístění na obálku Zpravodaje
+ 20% za vyžádané umístění
 
slevy:
- 25% při druhém otištění
- 40% při třetím otištění
při celoroční inzerci budou sjednány individuální obchodní podmínky
 
příjem inzerce:
Monika Fraňková
T: +420 721 969 730
E: info@velkajesenice.cz