Svaz žen



Kontakt: Růžena Špetlová;
Tel.: 491 475 047

V Bohuslavicích má organizace Českého svazu žen již dlouholetou
tradici. V současné době má 42 členek. Mezi tradiční akce svazu patří
Babský bál, Pohádkový les a Rozloučení s prázdninami. Na Vánoce
přispívá finanční částkou dětem do Mateřské školy a do Základní školy v
obci. Nezaúpomíná ani na starší spoluobčany při jejich životních
jubileích.