Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. - Výroční zpráva za rok 2018