Dopravní opatření - oprava silnice III/30422 Šestajovice-Starý Ples