Závěrečný účet DSO Jaroměřskohttp://www.dsojaromersko.estranky.cz/clanky/uredni-deska/zaverecny-ucet-dobrovolneho-svazku-obci-jaromersko-za-rok-2018.html