Záměr vložit Vodovod Roztoky nad Metují do společnosti VAK Náchod