Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - oznámení zahájení pokračování projednávání územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání .  text vyhlášky


Výroční zpráva za rok 2013Výroční zprávu o plnění povinností vyplývajících ze zákona 106/1999 předkládá obecní úřad Rychnovek zde


Návrh rozpočtu DSO Úpa na rok 2014Návrh rozpočtu DSO Úpa je zde.


Územní plán obce ŠestajoviceOznámení společného jednání o Návrhu územního plánu obce Šestajovice.      pozvánka


Čisté Labe z Jaroměřska - prodloužení platnosti stavebního povolení
Návrh rozpočtu DSO JaroměřskoZde najdete návrh rozpočtu DSO Jaroměřsko na rok 2014.


Usnesení č. 5./2013 ze dne 19. 11. 2013Usnesezní č. 5/2013 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rychnovek ze dne 19. 11. 2013 naleznete zde


Státní pozemkový úřad - ustanovení opatrovníkaV souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami v katastrálním území Rychnovek  ustanovuje  Státní pozemkový  úřad pro některé účastníky řízení, o kterých se nepodařilo dohledat žádné informace, opatrovníka.  Text usnesení zde.

 

 


Veřejné zasedání obecního zastupitelstvaDne 19.11. 2013 se uskuteční veřejné zasedání obecního zastupitelstva.  Zde naleznete pozvánku.


Veřejná vyhláškaZveřejnění veřejné vyhlášky oznamující projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – listopad 2013) podle § 42 odst. 2 stavebního zákona a § 25 správního řádu

Text vyhlášky zde

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 - listopad 2013)zde.


Mimořádné volby do Parlamentu České republikyInformace k mimořádným volbám do Parlamuntu České republiky, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. října 2013.

Počet a sídlo volebních okrsků

Jmenování zapisovatelů

Stanovení minimálního počtu členů orkskových volebních komisí


Usnesení z veřejného zasedání OZVeřejné zasedání obecního zastupitelstva  dne 12. 9. 2013 - text usnesení zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstva dne 12. 9. 2013Pozvánka zde


Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého krajeKrajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje informaci o konání veřejného projednávání návrhu koncepce. Celý text zde


Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek23. 7. 2013 vyhlásil hejtman Královéhradeckého kraje "Období mimořádných klimatických podmínek". Celý text zde.

NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru    zde

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9