Zápis ze zasedání ZO ze dne 5.9.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 31.10.2018
KPÚ - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Jaroměřsko
Oznámení o době a místě konání voleb II. kolo
Výsledky voleb do zastupitelstva obce
Oznámení o době a místě konání voleb
Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Ukončení mimořádných klimaktických podmínek
Pozvánka na zasedání ZO 5.9.2018
Veřejná vyhláška - změna užívání kanalizace
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - Výzva k vyjádření se k podkladům
Období mimořádně klimatických podmínek 

1 2 3 4 5 6 . . . 22 23