Povinně zveřejněné údaje - DSO Metuje
Informace pro občany, počty podpisů na peticích - volby do zastupitelstva obce
Informace o počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2018 - 2022
Zveřejnění dokumentů DSO Metuje
Veřejná vyhláška - změna užívání kanalizace
KPÚ - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
Pozvánka na zasedání ZO 20.6.2018
Návrh závěrečného účtu 2017 - Svazek obcí Metuje
Zápis ze zasedání ZO ze dne 18.4.2018
Návrh závěrečného účtu 2017 - DSO Jaroměřsko
Pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku
Porovnání ceny vodného a stočného za rok 2017
Závěrečný účet obe za rok 2017
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1
Pozvánka na zasedání ZO 18.4.2018 

1 2 3 4 5 6 7 . . . 22 23