SDH Slavětín

SDH SlavětínNa více jak stoletou tradici dobrovolného hasičstva navázal, po několikaleté přestávce, v roce 2000 obnovený Sbor dobrovolných hasičů, který je největším spolkem na území Slavětína a pravidelně pořádá kulturní akce v obci, např. Den dětí.