Svazek obcí MetujeVítejte na oficiálních stránkách Svazku obcí Metuje. 

 
    Našemu Svazku obcí Metuje byl dán základ na ustavující schůzi 20. prosince 1999 v místnostech Obecního Úřadu Velká Jesenice. Na této schůzi se zástupci devíti obcí rozhodli o vzniku Sdružení obcí Metuje. Po této schůzi byl podán požadavek na vznik tohoto sdružení na Okresní Úřad Náchod. Rozhodnutí bylo vydáno a tak 6. ledna 2000. vzniklo Sdružení obcí Metuje s těmito členy: Bohuslavice nad Metují, Černice, Jasenná, Nahořany, Říkov, Šestajovice, Slavětín nad Metují, Velká Jesenice a Vršovka. O pět měsíců později přesně 15. května se ke sdružení přidal další člen Rychnovek. Sdružení obcí Metuje se rozhodlo později ke změně názvu, a tak od 1.1.2002 vystupuje sdružení pod názvem Svazek obcí Metuje. 
 
    Důvodem vzniku a tedy i předmětem činnosti svazku je ochrana životního prostředí, koordinace územního plánování v regionálním měřítku, koordinace investičních akcí, zastupování členů svazku při jednání s třetími osobami, zajišťování a vedení společné agendy, propagace sdružení a jeho zájmů. Předmětem činnosti svazku jsou i takové akce a aktivity, které se netýkají všech členských obcí. V těchto jednotlivých případech jmenuje sněm odpovědné osoby s odpovídajícími pravomocemi.
 

ČINNOST SVAZKU OBCÍ METUJE JE DLOUHODOBĚ

PODPOROVÁNA Z GRANTŮ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE