Historie obcePrvní zmínka o naší obci je již z roku 1280, kdy král Václav II. prodal Jasennou a Černilov Hynku Čeňkovi z Lipé. Ten prodal jasennský statek Reimundovi z Lichtenburgu a nakonec tento statek koupil císař Karel IV. a daroval ho mansionářům u hlavního kostela v Praze, kteří ho drželi až do roku 1353, kdy jim Karel IV. přidělil výměnou jiné statky, neboť jasennský byl příliš vzdálený od Prahy. Obec se od samého počátku nazývala Jasennou. Jsou tři názory na vznik tohoto názvu. Podle první verze se název odvozuje od jména šlechtice Jasana, který vlastnil uprostřed obce největší statek. Druhá varianta vzniku názvu je podle pověsti, kdy pán obce - spravedlivý rytíř v boji zvítězil nad přesilou nepřátel, když ve velké náhlé tmě se nad jeho družinou udělalo jasné světlo - jasno a místo tohoto boje se tedy nazvalo Jasennou. Nejpravděpodobnější verzí je ta skutečnost, že v okolí obce se dobře dařilo jasanům a rostla jich zde velká spousta. Podle těchto stromů se obec začala nazývat a jasan byl vyznačen dlouhou dobu též na úřední pečeti obce. Máme celkem 5 obecních kronik: rok 1280 - 1951, 1951 - 1961, 1662 - 1967, 1968 - 1983, 1984 - dosud. Historií obce se již dlouhá léta zabývá kronikář pan PhDr. Jiří Uhlíř z Josefova, místní rodák. Zpracoval brožuru "Umělockohistorické památky Jasenné a okolí ", knihu "Dějiny školství v Jasenné v letech 1588 - 1988" a Vlastivědu Jasenné, kterou obec v roce 1994 vydala. V roce 2007 u příležitosti srazu rodáků vydala obec Suplementum historie obce za léta 1994 - 2007, jejímž autorem byl kronikář PhDr. Jiří Uhlíř a starostka obce Ing. Jitka Slezáková.