Závěrečný účet DSO Metujezde naleznete závěrečný účet Dobrovolného svazku obce Metuje.