Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod-CZ05Zde naleznete oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod.