Veřejná vyhláška - Společné územní a stavební povoleníZde naleznete veřejnou vyhlášku - společné rozhodnutí č. 32/2016 "Územní rozhodnutí a stavební povolení na novostavbu sociálního zařízení ve sportovním klubu v Rychnovku.