Smlouva o poskytnutí příspěvku nad 50 000,00 KčZde je k nahlédnutí smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2016 organizaci Sportovní klub Rychnovek, uzavřená dne 29. 5. 2016

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění:

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.