Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku SK Rychnovek