ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4. a 5. 2018
Oznámení o zveřejnění SO ÚPA
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KÚ
Oznámení o době a místě voleb
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ III. 2018
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ II. 2018
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ I. 2018
Informace o čerpání rozpočtu za rok 2017
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Rozpočtové provizorium rok 2018
Vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody
OZNÁMENÍ o počtu okrsků, jmenování zapisovatele a počtu členů komise
Rozhodnutí - mimořádné klimatické podmínky
Inventarizační zpráva za rok 2017
Závěrečná zpráva kontroly hospodaření za rok 2017 

1 2 3 4 5 6 7