Zveřejňované informace DSO ÚPA
Schválený rozpočet na rok 2018
Vyhláška - opatření obecné povahy ZNAČENÍ
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
Návrh rozpočtu na rok 2018
Rozpočtové provizorium rok 2017
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 5
OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČR
OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4
Čerpání rozpočtu DSO ÚPA od 10 2017
Smlouva o výpůjčce aktualizace
Vyhláška - opatření obecné povahy REVIZE ŘSD
Střednědobý výhled DSO ÚPA
Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2018 

1 2 3 4 5