Kniha Pověsti obcí Dolní Metuje 

KNIHA POVĚSTI OBCÍ DOLNÍ METUJE

Svazek obcí Metuje vydal knihu Pověsti obcí Dolní Metuje. Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo, že do každé rodiny, která má trvalé bydliště v naší obci, bude věnována jedna kniha zdarma.

Ostatní zájemci si mohou knihu zakoupit za 70 Kč/ks.

Knihu je možné vyzvednout nebo zakoupit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.