KPÚ - USTANOVENÍ OPATROVNÍKŮ
Zápis a usnesení ze zasedání ZO ze dne 28.11.2018
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4
Rozpočtové provizorium na rok 2019
DSO Jaroměřsko - návrh rozpočtu 2019, návrh střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021
Pozvánka na zasedání ZO 28.11.2018
Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šestajovice dne 31.10.2018
DSO Jaroměřsko - 2.úprava rozpočtu
Zápis ze zasedání ZO ze dne 5.9.2018
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce 31.10.2018
KPÚ - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Jaroměřsko 

1 2 3 4 5 . . . 19 20