Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazkuTaké v roce 2022 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.