Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazkuTaké v roce 2014 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

Dotace byla poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova