Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku SK Rychnovek
Oznámení o zahájení územního řízeníOznámení o zahájení územního řízení a pozvánka k ústnímu jednání - cyklostezka Jaroměř-Rychnovek   celý text zde

Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahyVeřejná vyhláška. Opatření obecní povahy, které stanoví přechodnou úpravu dopravního značení z důvodů provedení opravy chodníků v Rychnovku a ve Zvoli

vyhláška,  příl.č.1, příl.č.2, příl.č.3

Oznámení o místě a době konání volebOznámení o místě a době konání voleb ZDE


Veřejná vyhláškaVeřejná  vyhláška - Rozhodnutí o uplatňování zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období


Rozhodnutí o přidělení zakázkyZde naleznete rozhodnutí o přidělení zakázky na akci "Bezpečníé a bezbariérové chodníky v Rychnovku a ve Zvoli - I. a II. etapa"

Smlouva o dílo


Veřejné zasedání zastupitelstva obcePozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 6. 9. 2016 zde


Volby 2016Stanovení  počtu členů okrskových volebních komisí zde


Smlouva o poskytnutí příspěvku nad 50 000,00 KčZde je k nahlédnutí smlouva o poskytnutí příspěvku na rok 2016 organizaci Sportovní klub Rychnovek, uzavřená dne 29. 5. 2016

Uvedení důvodu vyloučení některých údajů ze zpřístupnění:

V souladu s ustanovením § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, došlo u zveřejněné smlouvy k vyloučení ze zpřístupnění některých osobních údajů, a to z důvodu ochrany osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Dražební vyhláškaDražební vyhláška zde


Veřejné zasedání zastupitelstva obcePozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 28. 6.2016.


Veřejná vyhláška - Společné územní a stavební povoleníZde naleznete veřejnou vyhlášku - společné rozhodnutí č. 32/2016 "Územní rozhodnutí a stavební povolení na novostavbu sociálního zařízení ve sportovním klubu v Rychnovku.


Záměr obce č. 2/2016Záměr obce na pronájem pozemku v k.ú.Doubravice u České Skalice text zde , situace


Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod-CZ05Zde naleznete oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod.


Závěrečný účet DSO Metujezde naleznete závěrečný účet Dobrovolného svazku obce Metuje.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9