Závěrečný účet za rok 2015 DSO JaroměřskoZávěrečný účet DSO Jaroměřsko s přílohami zde

Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje daň za nemovité věci. Vyhláška zde.

příloha 1

příloha 2


Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost. Text zde


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce29. 3. 2016 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce Rychnovek. Pozvánka s pogramem zde


Návrh rozpočtu na rok 2016Návrh rozpočtu na rok 2016 zde


Záměr prodloužení pronájmu pozemku v Doubravici u České SkaliceZáměr obce č. 1/2016 na prodloužení pronájmu pozemku v Doubravici u České Skalice zde


Závěrečný účet obce 2015Závěrečný účet obce Rychnovek za rok 2015 s přílohami je zde


Usnesení o elektronické dražběNa žákladě žádosti soudního exekutora zveřejňujeme dvě Usnesení o elektronické dražbě  podrobnosti zde a zde


Záverečný účet DSO Úpa za rok 2015Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Úpa k nahlédnutí zde


Výroční zpráva k zák. 106/1999Výroční zpráva k zákonu 106/1999 o svobodném přístupu k informacím zde


Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška: Oznámení o vydání opatření obecné povahy Národní plán povodí Labe

vyhláška zde

Národní plán povodí Labe zde


Veřejné zasedání zastupitelstva obceVeřejné zasedání zastupitelstva obce dne 6. 1. 2016 - pozvánka zde


Veřejné zasedání zastupitelstva obcePozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 15. 12.2015. Pozvánka zde.


Návrh rozpočtu DSO Jaroměřsko 2016Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko na rok 2016   zde


Veřejná vyhláška-rozhodnutíVeřejná vyhláška - rozhodnutí  k záměru "Výkrmna krůt Volovka"            text rozhodnutí zde

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9