Návrh rozpočtu DSO Metuje 2016Návrh rozpočtu  Dobrovolného svazku obcí Metuje na rok 2016  ZDE


Návrh rozpočtu DSO Úpa 2016Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Úpa na rok 2016. ZDE


Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území. vyhláška zde


Zahájení zjišťovacího řízeníPosuzování vlivu na životní prostředí zahájení zjišťovacího řízení k záměru "Výkrm krůt Volovka"    texzde


Výzva k podání nabídkyVýzva k podání nabídky na akci "Novostavba sociálního zařízení a přístavba kuchyňky s venkovním posezením" ve sportovním areálu v Rychnovku. Text výzvy  zde.


Veřejné zasedání obecního zastupitelstva 20. 10. 2015Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva zde


Zkapacitnění dopravně recyklačního areálu RychnovekRozhodnutí, že záměr Zkapacitnění dopravně recyklačního areálu Rychnovek nebude posuzován podle zákona EIA - odůvodnění zde


Zrušení zákazu odběru povrchových vodOpatření obecné povahy - zrušení zákazu odběru povrchových vod text zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstvaVeřejné zasedání obecního zastupitelstva - pozvánka


Vyhlášení mimořádných klimatických podmínekRozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení mimořádných klimatických podmínek - text zde


Zákaz odběrů povrchových vodOpatření obecné povahy - zákaz odběrů povrchových vod -  text zde


Zveřejnění návrhu Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05Celý text Veřejné vyhlášky zde


Oznámení zahájení zjišťovacího řízeníOznámení zahájení zjišťovacího řízení "Zkapacitnění dopravně recyklačního areálu Rychnovek"   celý text


Závěrečný účet DSO Jaroměřskodokumenty k závěrečnému účtu zde


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstvaVeřejné zasedání obecníhpo zastupitelstva se bude konat 26. 5. 2015,  zde naleznete pozvánku s programem

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9