Záměr obce č. 3/2015Záměr obce směny pozemku v Doubravici u České Skalice. Text a plánek zde


Záměr obce č.2/2015Záměr obce č. 2/2015. Zde  najdete záměr a  katastrální mapky.


Záměr obce Rychnovek č. 1/2015Záměr obce Rychnovek č. 1/2015   zde, situace1, situace2


Výzva k podání nabídky na rekonstrukci hasičské zbrojnice v RychnovkuVýzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Rychnovku  zde


Veřejná vyhláškaOznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Týká se stavby dráhy "Revitalizace trati Hradec Králové-Jaroměř-Trutnov"     text oznámení 


Veřejná vyhláškaVeřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe  a výzva k uplatnění připomínek -  text vyhlášky zde

návrh opatření - NPP Labe


Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce RychnovekUsnesení č. IV/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rychnovek konaného dne 24. 3. 2015 zde


Nařízení obce 1/2015Zastupitelstvo obce Rychnovek přijalo na svém zasedání dne 24. 3. 2015 Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Rychnovek  text nařízení 


Vyhláška o nakládání s komunálním odpademZastupitelstvo obce Rychnovek přijalo na svém zasedání dne 24. 3. 2015 tuto Vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem 1/2015  - text vyhlášky zde


Účetní závěrka DSO MetujeZáverečný účet a účetní závěrku DSO Metuje za rok 2014 naleznete zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstvaPozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rychnovek dne 24. 3. 2015 od 19:00.


Návrh rozpočtu 2015Návrh rozpočtu obce Rychnovek na rok 2015 naleznete zde

 


Návrh rozpočtu DSO MetujeNávrh rozpočtu DSO Metuje naleznete zde


Pozvánka na veřejné zasedání OZZde naleznete pozvánku na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rychnovek dne 10. února 2015 od 19:00 . plakát


DSO ÚpaZáverečný účet DSO Úpa a návrh rozpočtu DSO Úpa na rok 2015 zde

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9