Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí LabeZahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe  - oznámení koncepce   zde


DSO Jaroměřsko návrh rozpočtuNávrh rozpočtu DSO Jaroměřsko na rok 2015 zde


Veřejné zasedání zastupitelstva obce 9. 12. 2014Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce zde


Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstvaTex usnesení zde


Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obcePozvánka zde

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Rychnovekzápis zde

Usnesení z veřejného zasedání obecního zastupitelstva 4/2014usnesení zde


Oznámení o době a místě konání volebOznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí zde


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstvaPozvánka zde


Záměr obce na prodej pozemku v k.ú.RychnovekZáměr obce č. 2/2014 zde

Volby do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014Informace o počtu a sídle volebních okrsků zde

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí zde

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obcetext usnesení  zde


Volby 2014Důležité informace k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. 10. 2014.

obce

počty podpisů potřebných k registraci

informace - termíny

 

 


Veřejné zasedání zastupitelstva obcePozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce zde


Oznámení - Návrh zadání územního plánu JaroměřNávrh zadání územního plánu Jaroměř a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. zde

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9