Usnesení č. 3/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce RychnovekUsnesení č. 3/2013 zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstvaZde naleznete pozvánku na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 13. 6. 2013 od 19:00 v obecním domě Tesko.


Rozhodnutí vlády ČR - nouzový stavVyhlášení nouzového stavu  - povodně 2013 zde


Závěr zjišťovacího řízeníZávěr zjišťovacího řízení k záměru "Dopravně recyklační areál Rychnovek"   zde


Závěrečný účet obce Rychnovek za rok 2012závěrečný účet obce Rychnovek za rok 2012  k nahlédnutí zde


Záměr obce č. 1/2013Zde naleznete text záměru obce na prodej pozemku v majetku obce. Jedná se o úzký pozemek kopírující plot horní části Průmyslové zóny, která je v majetku firmy Marius Pedersen a.s.

Nabídka náhradních pozemků dle zák. 229/91 Sb.Zde naleznete nabídku Státního pozemkového úřadu náhradních pozemků, které se nacházejí v obvodu naší obce.


Zahájení zjišťovacího řízeníZahájení zjišťovacího řízení záměru "Dopravně recyklační areál Rychnovek" - zde


Oznámení - Návrh zadání územního plánu ŠestajoviceNávrh zadání územního plánu Šestajovice zde


Výzva k podání nabídkyVýzva k podání nabídky na rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ Rychnovek-Zvole

zde

Návrh rozpočtu obce Rychnovek na rok 2013Návrh rozpočtu zde


Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpadtext vyhlášky zde


Usnesení č. 1/2013 z veřejného zasedání obecního zastupitelstvausnesení zde

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republikyoznámení zde

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva - usneseníUsnesení č. 4/2012 z veřejného jednání obecního zastupitelstva zde

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9