Závěrečný účet Svazku obcí MetujePísemnost je zde, přílohy jsou zde