VÝMĚNA POZEMKŮPŘEVOD  POZEMKU  VE VLASTNICTVÍ  OBCE

 č. 1 /2012

 

 

 

    Obec Říkov má záměr převést část parcely p.č .396/32 o výměře 11 m2(výměna pozemku pod chodníkem), která bude přidělena k parcele p.č. 35 na k.ú. Říkov. Uvedený pozemek je ve vlastnictví obce Říkov. Zákon o obcích v §39 odst. 1 ukládá vyvěšení oznámení po dobu 15 dní před vyjádřením zastupitelstva.

 

                                                                                                           Za obec Říkov    

                                                                                                          Jarkovská Vladimíra      

 

Vyvěšeno 10.8. 2012                                         Sejmuto: