Zájem o pozemky v k.ú. Rychnovek



Výzva Státního pozemkového úřadu a Obce Rychnovek k přečtení zde