Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Rychnovku"Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zde

Zápis do MŠ Rychnovek-Zvole 

Mateřská škola

RYCHNOVEK-ZVOLE

oznamuje,

že zápis dětí pro školní

rok 2015/2016

proběhne ve středu 6.května

od 12 do 16 hodin

v budově mateřské školy.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Další informace a dokumenty je možné shlédnout a vytisknout na webových stránkách www.skolkarychnovek.cz

 


Čistá Rozkoš - čištění pobřeží vodní nádržeJiž po třetí se bude čistit Rozkoš. Bereme každého, kdo se chce přidat.


Veřejná zakázka - Opěrná zeď Velká JeseniceJedná se o stavbu opěrné zdi pro chodník Mezi Hrudkovými a paní Uhlířovou.

Zadání zakázky je zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstva10. března 2015, tentokrát od 18:00 !!!. Pozvánka s progremem je zde.


Veřejné projednání územního plánu obce Velká JeseniceVyhláška o veřejném projednání je zde


Zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění - spolufinancováno z dotací 

 

Obec Velká Jesenice realizovala v roce 2014 projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění“. Akceptační číslo projektu 13162002. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy a instalace ekologického způsobu vytápění nízko emisním zdrojem. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a instalovány automatické kotle na uhlí. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,37 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,48 mil. Kč, ze státního rozpočtu částka ve výši 87 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 282 GJ za rok a úspoře emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 296 kg za rok v dané lokalitě.

 


Oznámení o veřejném projednání územního plánu obce ŠestajoviceOznámení je zde


Dětský maškarní rej
Návrh rozpočtu - Svazek obcí Metuje 2015Rozpočet je zde


DSO Metuje - návrh rozpočtu 2015 a závěrečné dokumenty 2014
Obec vyhlašuje veřejnou zakázku na úpravy samoobsluhyVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce-Snížení energetické náročnosti čp. 182

Obec vyhlašuje veřejnou zakázku na úpravy samoobsluhy.

Výzva k podání nabídky je zde.

Kompletní zadávací dokumentace je tady.

 

Zjednodušeně se jedná o tyto práce:

Zateplení a nová krytina ploché střechy. Částečné zazdění výloh. Výměna oken a dveří. Zateplení obvodového pláště budovy. Rekonstrukce zastřešení zpevněných ploch před i za obchodem. Úprava zpevněných ploch.


Uzavírka komunikacePRŮJEZD OBCÍ zůstane po dobu dokončovacích prací, tedy DO KONCE LISTOPADU UZAVŘEN!!! Od pondělí 17. listopadu mají jezdit autobusy podle běžných jízdních řadů, takže funguje opět i přímé spojení. Novoměstským autobusákům to ještě v úterý osumnáctého dělalo problémy, ale snad už bude vše v pořádku.

Stavba silnice a uzavírkyPENETRACE v úterý 28. října - bude penetrována komunikace od AULI hotelu na horní konec. Tento nátěr není možno pojíždět. Auta proto nechta na malé straně a v úterý na silnici od AULI na horní konec nevjíždějte.

Průjezdnost na Českou Skalici - do konce října ba měla být kompletně průjezdná (pro obyvatele obce) komunikace na Českou Skalici, ale bude uzavřena křižovatka na Říkov. Ta bude zprovozněna do 15. listopadu.

Autobusové linky - až do neděle 16. listopadu budou autobusy jezdit podle stávajícího objížďkového jízdního řádu. Od pondělí 17. listopadu budou již jezdit plně podle normálních jízdních řádů. Tedy bude obnoveno přímé spojení s Českou Skalicí.

10. ročník zvolské drakiádyZveme malé i velké na již 10. ročník tradiční zvolské drakiády, která se koná v neděli 21. 9. 2014 od 14:00 hodin .  Pozvánka zde

 

1 2 3 4 5