Veřejné projednání územního plánu obce Velká JeseniceVyhláška o veřejném projednání je zde


Zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění - spolufinancováno z dotací 

 

Obec Velká Jesenice realizovala v roce 2014 projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění“. Akceptační číslo projektu 13162002. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy a instalace ekologického způsobu vytápění nízko emisním zdrojem. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a instalovány automatické kotle na uhlí. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,37 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,48 mil. Kč, ze státního rozpočtu částka ve výši 87 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 282 GJ za rok a úspoře emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 296 kg za rok v dané lokalitě.

 


Oznámení o veřejném projednání územního plánu obce ŠestajoviceOznámení je zde


Dětský maškarní rej
Návrh rozpočtu - Svazek obcí Metuje 2015Rozpočet je zde


DSO Metuje - návrh rozpočtu 2015 a závěrečné dokumenty 2014
Obec vyhlašuje veřejnou zakázku na úpravy samoobsluhyVeřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce-Snížení energetické náročnosti čp. 182

Obec vyhlašuje veřejnou zakázku na úpravy samoobsluhy.

Výzva k podání nabídky je zde.

Kompletní zadávací dokumentace je tady.

 

Zjednodušeně se jedná o tyto práce:

Zateplení a nová krytina ploché střechy. Částečné zazdění výloh. Výměna oken a dveří. Zateplení obvodového pláště budovy. Rekonstrukce zastřešení zpevněných ploch před i za obchodem. Úprava zpevněných ploch.


Uzavírka komunikacePRŮJEZD OBCÍ zůstane po dobu dokončovacích prací, tedy DO KONCE LISTOPADU UZAVŘEN!!! Od pondělí 17. listopadu mají jezdit autobusy podle běžných jízdních řadů, takže funguje opět i přímé spojení. Novoměstským autobusákům to ještě v úterý osumnáctého dělalo problémy, ale snad už bude vše v pořádku.

Stavba silnice a uzavírkyPENETRACE v úterý 28. října - bude penetrována komunikace od AULI hotelu na horní konec. Tento nátěr není možno pojíždět. Auta proto nechta na malé straně a v úterý na silnici od AULI na horní konec nevjíždějte.

Průjezdnost na Českou Skalici - do konce října ba měla být kompletně průjezdná (pro obyvatele obce) komunikace na Českou Skalici, ale bude uzavřena křižovatka na Říkov. Ta bude zprovozněna do 15. listopadu.

Autobusové linky - až do neděle 16. listopadu budou autobusy jezdit podle stávajícího objížďkového jízdního řádu. Od pondělí 17. listopadu budou již jezdit plně podle normálních jízdních řádů. Tedy bude obnoveno přímé spojení s Českou Skalicí.

10. ročník zvolské drakiádyZveme malé i velké na již 10. ročník tradiční zvolské drakiády, která se koná v neděli 21. 9. 2014 od 14:00 hodin .  Pozvánka zde

Zájem o pozemky v k.ú. RychnovekVýzva Státního pozemkového úřadu a Obce Rychnovek k přečtení zde


Autobusová spojení během stavby o prázdnináchAutobusy budou podle současných jízdních řádů jezdit až do 17. srpna.

Jedinou změnou je to, že autobus odjíždějící 13:40 z České Skalice o prázdninách jezdit neměl, ale jezdit bude. Jede tedy k Václavovi a pak pokračuje do Městce.


Informace o uzavírce a rekonstrukci hlavní silniceShrnutí toho co nás čeká najdete zde


Den otevřených dveří na Novém DvořeMajitel Nového Dvora všechny srdečně zve na slavnostní otevření a den otevřených dveří po opravách. Přijďte se podívat jaká krása se dá vytvořit z téměř vybydleného statku.


Závěrečný účet Svazku obcí Metuje za rok 2012Písemnost je zde

Přílohy :Výkaz zisku a ztrát, FIN, Příloha rozvahy, Rozvaha

 

Zpráva o auditu je zde

 

1 2 3 4 5 6